Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Przegląd metod oczyszczania ścieków z przemysłu ziemniaczanego – kierunki rozwoju technologii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Overview of methods of wastewater treatment from the potato industry – directions of technological development

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Instal

Rocznik: 2017 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ścieki ziemniaczane
  • ścieki skrobiowe
  • technologie oczyszczania ścieków
  • grzyby strzępkowe
  • biologiczne sposoby oczyszczania ścieków
  • fizykochemiczne sposoby oczyszczania ścieków
Strony (od-do)

58 - 61

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]