Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Impact of Chemical and Physical Modification on Thermoplastic Characteristics of Bitumen

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Procedia Engineering

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 172

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • bitumen
  • imidazoline
  • styrene-butadiene-styrene
  • waterproofing
Data udostępnienia online

21.02.2017

Strony (od-do)

1297 - 1304

DOI

10.1016/j.proeng.2017.02.159

Zaprezentowany na

Modern Building Materials, Structures and Techniques MBMST 2016, 26-27.05.2016, Vilnius, Lithuania

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)