Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Ocena parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych wybranych zamienników żarówek tradycyjnych 100 W

Authors

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Additional title

EN Evaluation of photometric, colorimetric and electrical parameters of selected replacement incandescent lamps 100 W

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • lampy do użytku domowego
  • parametry źródeł światła
  • pomiary fotometryczne
  • kolorymetryczne i elektryczne lamp
Abstract

PL W laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej wykonano badania początkowych parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych wybranych bezkierunkowych lamp do użytku domowego. Według deklaracji producenta, źródła te stanowią zamienniki tradycyjnych żarówek 100W. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz ich ocenę zgodnie z wymaganiami odpowiednich rozporządzeń Unii Europejskiej oraz norm przedmiotowych. Przeanalizowano możliwość zastosowania żarówek halogenowych, świetlówek kompaktowych oraz lamp LED, jako bezpośrednich zamienników żarówek tradycyjnych w wybranych zastosowaniach oświetleniowych.

EN In the laboratory of the Institute of Electrical Engineering and Electronics of the Poznań University of Technology carried out the initial study of photometric, colorimetric and electrical parameters selected non–directional household lamps. According to the manufacturer's declaration, these sources are the replacements of traditional incandescent 100W. The article presents the results of measurements and their evaluation in accordance with the requirements of the relevant European Union regulations and standards in question. It was analyzed the possibility of the use of halogen lamps, compact fluorescent lamps and LED lamps as direct replacements for incandescent lamps in selected lighting applications.

Pages (from - to)

153 - 164

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0014

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9

Ministry points / journal in years 2017-2021

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.