Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Badanie zmian parametrów eksploatacyjnych wybranych lamp do użytku domowego

Authors

[ 1 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Study of changes of operational parameters selected lamps for household use

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • lampy do użytku domowego
  • eksploatacyjny spadek strumienia świetlnego lamp LED
  • trwałość źródeł światła
  • pomiary fotometryczne
  • kolorymetryczne i elektryczne lamp
Abstract

PL W laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej przeprowadzono badania eksploatacyjne wybranych bezkierunkowych lamp do użytku domowego, będących zamiennikami żarówek tradycyjnych 60W. W artykule przedstawione zostały wyniki pomiarów początkowych parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i elektrycznych, ich ocena zgodnie z wymaganiami odpowiednich rozporządzeń Unii Europejskiej i norm przedmiotowych oraz eksploatacyjne zmiany strumienia świetlnego w zakresie do 3000 godzin świecenia świetlówek kompaktowych i lamp LED oraz do 600 godzin pracy źródeł żarowych.

EN In the laboratory of the Institute of Electrical Engineering and Electronics of the Poznań University of Technology carried out performance tests of selected non– directional household lamps, which are replacements for traditional 60W incandescent lamps. The article presents the results of measurements of the initial photometric, colorimetric and electrical parameters, its evaluation in accordance with the requirements of the relevant regulations of the European Union and standards and operational changes in the luminous flux in the range of up to 3,000 hours for light compact fluorescent lamps and LED lamps and up to 600 hours for incadescent lamps.

Pages (from - to)

166 - 175

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0015

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.