Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Ocena możliwości stosowania lamp LED jako zamienników świetlówek T8 w tradycyjnych oprawach oświetleniowych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Assessment of the possibility of use of LED lamp, as a replacement fluorescent lamps T8 in traditional luminaires

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • lampy LED
  • parametry źródeł światła
  • pomiary fotometryczne
  • zamienniki LED
  • oświetlenie wnętrz
Abstract

PL Od kilku lat dokonuje się gwałtowny rozwój półprzewodnikowych źródeł światła. Na rynku pojawia się coraz więcej zamienników LED dla dotychczas stosowanych źródeł światła, w tym także dla świetlówek liniowych. Nie zawsze jednak o lampach LED można powiedzieć, że są bezpośrednimi zamiennikami. W laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii przeprowadzono badania fotometryczne i elektryczne wybranego zamiennika lampy fluorescencyjnej 36W współpracującego z dwoma typowymi oprawami oświetleniowymi stosowanymi w oświetlaniu pomieszczeń edukacyjnych. Przedstawiono wyniki badań i ich analizę. Przeprowadzono ocenę możliwości stosowania lamp LED w oprawach oświetleniowych, jako bezpośrednich zamienników świetlówek liniowych.

EN For a few years there has been rapid development of semiconductor light sources. Commercially appears more and more replacements LED for used light sources, including for linear fluorescent lamps. However, does not always, LED lamps can be say that they are direct substitutes. In the laboratory, of Division of Lighting and Electro Heating Engineering, was conducted research photometric and electrical chosen alternative fluorescent lamp 36W cooperating with two typical luminaires used in lighting educational spaces. The article presents the results of research and analysis. An assessment of the possibility of using LEDs in the luminaires as direct replacements for linear fluorescent lamps.

Pages (from - to)

177 - 187

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0016

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.