Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Systemy wentylacji laboratoriów - wymagania projektowe, studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski

Rocznik: 2017 | Numer: nr 3-4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wentylacja laboratoriów
  • energooszczędność
  • HVAC
Strony (od-do)

14 - 18

Punktacja MNiSW / czasopismo

2 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]