Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Aspekt formalnoprawny stosowania systemów ustalania lokalizacji w czasie rzeczywistym do eliminacji marnotrawstwa w procesie budowlanym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN The use of real time locating systems to eliminate waste in the construction process in formal and legal aspects

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 26 | Numer: iss. 2 (76)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • RTLS
  • lean management
  • prawo pracy
  • marnotrawstwo
Strony (od-do)

250 - 257

DOI

10.22630/PNIKS.2017.26.2.24

URL

http://iks.pn.sggw.pl/PN76/A12/art12.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]