Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : kierunki rozwoju

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Ideas shaping innovation challenges of construction technology : development trends

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Materiały Budowlane

Rocznik: 2017 | Numer: nr 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

34 - 39

DOI

10.15199/33.2017.07.10

URL

http://www.materialybudowlane.info.pl/MB-2017-07/10451-lipiec-2017

Punktacja MNiSW / czasopismo

8 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]