Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : w poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Ideas shaping innovation challenges of construction technology : in searching of construction development paradigm

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Materiały Budowlane

Rocznik: 2017 | Numer: nr 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • materiały budowlane
 • cementy i betony nowej generacji
 • materiały izolacyjne
 • materiały inteligentne
 • aspekty ekologiczne
 • zrównoważony rozwój
 • konstrukcja budowlana
 • innowacyjność
 • niezawodność
 • trwałość
 • zrównoważoność
 • rozwój ciągły i skokowy
 • systemy zintegrowane
 • przykłady
EN
 • building materials
 • cement
 • concrete
 • new generation
 • isolation materials
 • intelligent materials
 • ecological aspects
 • sustainable development
 • sustainable
 • building construction
 • innovation
 • reliability
 • durability
 • continual development
 • jumping development
 • examples
Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

28 - 33

DOI

10.15199/33.2017.07.09

URL

http://www.materialybudowlane.info.pl/MB-2017-07/10451-lipiec-2017

Punktacja MNiSW / czasopismo

8 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]