Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wielowymiarowość problematyki inżynierii przedsięwzięć budowlanych

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Multi-dimensional character of engineering problems in construction industry projects

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • inżynieria przedsięwizięć budowlanych
 • zarządzanie procesowe
 • cykl życia
 • ewolucja wymiaru jakości
 • cyfryzacja
 • Augmented Reality
EN
 • engineering of construction projects
 • process management
 • life cycle
 • evolution of quality dimension
 • digitization
 • Augmented Reality
Pages (from - to)

601 - 619

Book

Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej : 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2017

Presented on

63. Konferencja Naukowa KILIW PAN oraz KN PZITB : Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, 17-22 września 2017, Krynica, 17-22.09.2017, Krynica, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.