Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Przykłady niekonwencjonalnych zastosowań sterowników PLC

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN The examples of the unconventional applications of PLC controlers

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 91

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • sterownik PLC
  • cykl programowy
  • moduł wejść/wyjść cyfrowych i analogowych
Abstract

PL Tematyka artykułu dotyczy niekonwencjonalnych zastosowań powszechnie wykorzystywanych w przemyśle sterowników PLC. Służą one głównie do zarządzania produkcją w zakładach przemysłowych, jednak z uwagi na ich parametry oraz koszty zakupu i eksploatacji mogą mieć zastosowanie do sterowania systemami niezwiązanymi z przemysłem. W artykule analizie poddano funkcjonalność, wymagania oraz koszty instalacji i eksploatacji systemów sterowania wykorzystujących sterownik PLC. Na przykładzie zbudowanych makiet zaprezentowano niekonwencjonalne zastosowanie sterownika PLC, który zachowując funkcjonalność systemu sterowania stanowi alternatywę dla innych rozwiązań. Głównym zadaniem opisanych w artykule rozwiązań jest zarządzanie pojedynczymi urządzeniami lub całymi obiektami niezwiązanymi z przemysłem. Rozwiązanie takie umożliwia duża uniwersalność sterowników i zastosowanie różnych algorytmów automatyzacji.

EN The subject of this article concerns unconventional applications commonly used in the industry of PLC. They are used mainly for the production management in the industry, but because of their parameters and the purchase and exploitation costs may be applied to control systems not related to the industry. This article analyzed the functionality, requirements and the costs of installation and exploitation of control systems using PLC. On the example of constructed models the unconventional usage of a PLC that maintaining the functionality of the control system is an alternative to other solutions was presented. The main task of the described solutions in the article is the management of single devices or entire objects not related to the industry. This solution enables a large versatility of the controllers and the usage of various algorithms of automation.

Pages (from - to)

81 - 91

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.91.0008

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9

Ministry points / journal in years 2017-2021

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.