Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Próba zastosowania w peletach z agrobiomasy dodatków podwyższających temperaturę topnienia popiołu w celu uniknięcia tworzenia się żużla w palenisku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Attempt to Use Additives Increasing Ash Melting Point While Firing Agricultural Biomass Pellets in Order to Avoid Slag Production in the Furnace

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2017 | Tom: T. 48 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • agrobiomasa
  • kocioł
  • emisja
  • spalanie
  • żużel
Strony (od-do)

320 - 326

DOI

10.15199/9.2017.8.3

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]