Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Katarzyna Pałaszyńska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

katarzyna.palaszynska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 34

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS