Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Awaria prefabrykowanej belki żelbetowej podpierającej strop antresoli magazynowej w centrum logistycznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Failure of the precast reinforced concrete beam supporting the mezzanine in logistic facility warehouse

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • belka prefabrykowana
  • pęknięcie
  • zarysowanie
  • naprawa konstrukcji
Strony (od-do)

737 - 744

Książka

Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje

Punktacja MNiSW / rozdział

20