Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Awaria prefabrykowanej belki żelbetowej podpierającej strop antresoli magazynowej w centrum logistycznym

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Failure of the precast reinforced concrete beam supporting the mezzanine in logistic facility warehouse

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • belka prefabrykowana
  • pęknięcie
  • zarysowanie
  • naprawa konstrukcji
Pages (from - to)

737 - 744

Book

Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.