Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Naprawa budynku rozdzielni elektrycznej odbudowanej po katastrofie budowlanej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN The repair of electrical transformer building rebuilt after structural collapse

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ściany
  • konstrukcja murowa
  • naprawa konstrukcji
Strony (od-do)

251 - 260

Książka

Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje

Punktacja MNiSW / rozdział

20