Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kinetics of Na|CFx and Li|CFx systems

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Solid State Electrochemistry

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 20 | Numer: iss.12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

3367 - 3373

DOI

10.1007/s10008-016-3305-5

URL

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10008-016-3305-5

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

2,316