Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ocena stabilności O-alkilopirydynoamidoksymów w roztworach wodnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Analysis of stability O-alkylpyridineamidoximes in aquatic solutions

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • związki pirydynowe
  • amidoksymy
  • rozpuszczalność
Strony (od-do)

100 - 107

Książka

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze cz.1

Punktacja MNiSW / rozdział

5