Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze cz.1

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Redaktorzy

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Młodzi Naukowcy

Data opublikowania

2017

Liczba stron

154

ISBN

978-83-65677-80-8

eISBN

978-83-65677-79-2

URL

http://www.mlodzinaukowcy.com/Sierpien-2017,672.html

Rozdziały
Wpływ surfaktantów glukozowych na kiełkowanie nasion (s. 94-99)
Ocena stabilności O-alkilopirydynoamidoksymów w roztworach wodnych (s. 100-107)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20