Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Methodology for sustainable resource management measurement at a company level - case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Procedia Manufacturing

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • sustainability indicators
  • sustainable resource management
  • resource based view
  • sustainability management
Strony (od-do)

725 - 733

DOI

10.1016/j.promfg.2017.07.173

URL

https://ac.els-cdn.com/S2351978917303797/1-s2.0-S2351978917303797-main.pdf?_tid=c30af910-d366-11e7-89a3-00000aab0f01&acdnat=1511782577_de6d94b4a45336fca4691ec8c00a10c4

Zaprezentowany na

27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2017, 27-30.06.2017, Modena, Italy

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]