Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Wykorzystanie polaryzacji światła w celu ograniczenia olśnienia w ruchu drogowym

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Application a polarization of light to reduce glare in motor traffic

Year of publication

2017

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2017 | Journal number: Issue 92

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • światła mijania
  • polaryzacja światła
  • ograniczenie olśnienia
Abstract

PL Artykuł powstał na postawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji pracy inżynierskiej współautora artykułu. Opisuje ideę wykorzystania polaryzacji świateł mijania pojazdu w celu ograniczenia olśnienia wśród innych użytkowników ruchu drogowego. Zakreślono podstawy teoretyczne fizyki zjawiska polaryzacji, możliwości jej implementacji w układach rzeczywistych. Przedstawiono wykonane badania laboratoryjne układów polaryzacyjnych, dokonano analizy uzyskanych wyników wraz z odniesieniem do podstaw teoretycznych. Przeprowadzono testy, w warunkach rzeczywistych w ruchu drogowym z realizacji omawianej idei. Całość poparto uzyskanymi, dzięki komputerowym metodom obrazowania, rozkładami luminancji obserwowanego przez kierującego pojazdem otoczenia i reflektorów innych pojazdów. Potwierdzono słuszność zakładanej tezy, iż wykorzystanie polaryzacji może w istotny sposób ograniczyć widoczną dla obserwatora luminancję powierzchni uprzednio olśniewającą – reflektora pojazdu.

EN This article was written on the basis of the experience gained during the implementation of engineering work of co–author. It describes the idea of using polarized light (produced by low–beam headlight) in order to reduce the glare of other road users. Outlined theoretical foundations of physics phenomenon of polarization, the possibility of its implementation in real systems. Shows performed laboratory tests polarizing systems, an analysis of the results obtained with reference to the theoretical basis. It confirmed the validity of the assumed thesis that the use of polarization can significantly reduce glare from low–beam headlight.

Date of online publication

2017

Pages (from - to)

261 - 270

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.92.0023

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

9.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.