Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Podstawy zarządzania nie tylko dla logistyków

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Data opublikowania

2017

Liczba stron

213

ISBN

978-83-7205-348-0

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100