Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Budowa linii dużych prędkości w Chinach - obiekty mostowe o małej rozpiętości przęsła

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Building high speed rail in China – small span bridge structures

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • linie dużych prędkości
  • system obiektów mostowych
  • stany graniczne
Abstract

PL Od około 25 lat w Chinach trwa realizacja programu budowy sieci linii kolejowych dużych prędkości. Przyjęto koncepcję budowy całkowicie nowej, dedykowanej infrastruktury inżynieryjnej. Chińska norma projektowania obiektów mostowych na liniach dużych prędkości jest zbieżna z zapisami norm europejskich, ale przewiduje ruch z prędkością 250, a także 350 km/h. Stany graniczne użytkowalności dotyczące obiektów w ciągu linii dużych prędkości są przyjęte podobnie jak w normach PN-EN. Różnice dotyczą m.in. wartości sił w znanym z normy PN-EN modelu obciążenia LM71. System obiektów mostowych opracowany na potrzeby obsługi linii dużych prędkości bazuje na ustrojach sprężonych. Znaczna większość wnoszonych obiektów składa się z przęseł swobodnie podpartych. Wymagania stawiane obiektom mostowym w Chinach są zbieżne z wymaganiami norm PN-EN.

EN For about 25 years China has been developing high speed railway transport, so called high speed rail (HSR). The idea of building completely new tracks and stations has been adopted. In 2007 a new standard for design of HSR was introduced in China. The standard is, in general, compliant with PN-EN standard rules for bridge design. However it applies to bridge carrying railway traffic at 250 km/h and 350 km/h velocity. Serviceability limit states are expressed as in the PN-EN standard. There are also same differences, for instance: load values of load model LM71. A system of small span bridge structures has been worked out for the HSR in China. It is based on prestressed concrete spans, mainly simply supported. Requirements for bridge structures in China are coincident with those included in the PN-EN standards.

Pages (from - to)

311 - 319

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.23

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.