Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of scale deposition on maintenance of injection molds

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

PL Wpływ odkładania się kamienia na eksploatację form wtryskowych

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 20 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • injection mold
  • cooling phase
  • lime scale
  • fouling
  • limescale
Strony (od-do)

39 - 45

DOI

10.17531/ein.2018.1.6

Punktacja MNiSW / czasopismo

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,806