Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Lithium rhenium(VII) oxide as a novel material for graphite pre-lithiation in high performance lithium-ion capacitors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Institut des Matériaux Jean Rouxel | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Materials Chemistry A

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 4 | Numer: iss. 32

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

12609 - 12615

DOI

10.1039/c6ta03810g

URL

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84981747046&origin=inward&txGid=b4e664291fdc066e4cb373ed8c187511

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

40

Impact Factor

8,867