Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Analiza przyczyn uszkodzenia zabytkowego mostu im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Damage cause analysis of the Mikołaj Kopernik historic brigde in Lidzbark Warmiński

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • łukowe mosty sklepione
  • zarysowanie
Abstract

PL Most im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim został wybudowany w 1909 roku w nowatorskiej ówcześnie technologii żelbetu. Na moście od strony zachodniej umieszczona została kapliczka z popiersiem Mikołaja Kopernika. W 1939 podjęto decyzję o jej demontażu, wskazując na mimośrodowe obciążenie jako jedną z możliwych przyczyn zarysowania konstrukcji. Most Kopernika zlokalizowany jest w ciągu ul. Plac Kościelny w Lidzbarku Warmińskim nad rzeką Łyną. Obecnie użytkowany jest jako kładka dla pieszych. Ustrój nośny stanowi konstrukcja łukowa sklepiona. Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi ok. 17,0m; długość całkowita 30,75m. W celu ustalenia przyczyn zarysowania oraz wymaganego zakresu remontu, w tym możliwości przywrócenia historycznej kapliczki i steli, przeprowadzono obliczenia wybranych wielkości statycznych. Ponieważ brak jest informacji o sposobie budowy mostu, analizowano rozkład sił wewnętrznych przyjmując 3 różne warianty wykonania. Stwierdzono, że podstawową przyczyną pęknięcia ścian czołowych było przekroczenie naprężeń ścinających w ścianach czołowych spowodowanych obciążeniem kapliczką. Analiza statyczno-wytrzymałościowa wskazała ponadto m.in., że pomimo braku elementów zespalających sklepienia ze ścianami czołowymi, taka współpraca występuje, co prowadzi do powstania dużych naprężeń ścinających, które najprawdopodobniej nie były uwzględniane przez projektanta mostu.

EN The Mikołaj Kopernik bridge in Lidzbark Warmiński was built in 1909 in a new at that time reinforced concrete technology. On the west side of the bridge a sculpture of Mikołaj Kopernik was placed. In 1939 it was decided to remove the sculpture, as this loading was said to have caused cracing of the structure. The bridge is located in Plac Kościelny Street in Lidzbark Warmiński over the Łyna River. It is used at present as a footbridge. The bearing structure is a domed arch. The theoretical span is 17,0m and total length 30,75m. In order to determine the cause of cracing and the required range of repair, including replacing the historic sculpture, a static analysis of chosen parameters was carried out. Because of a lack of information concerning the method of building the bridge, 3 diffrent possibilities were analysed. It was stated that the basic cause of the cracking was the load of the sculpture. The analysis proved that despite of a lack of connectors between the domed arch and the frontal walls, cooperation of these parts occures. This causes high internal forced, which were probably not concidered by the designer of the bridge.

Pages (from - to)

227 - 243

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.16

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.