Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

An Algorithm for Sequencing by Hybridization Based on an Alternating DNA Chip

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii Bioorganicznej PAN | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 10 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

28.02.2017

Strony (od-do)

605 - 615

DOI

10.1007/s12539-017-0220-0

URL

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12539-017-0220-0

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,418