Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Numerical analysis of influence of the wing in ground effect on aircraft lift coefficient and on car downforce coefficient

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

PL Analiza numeryczna wpływu efektu przypowierzchniowego na siłę nośną samolotu i siłę docisku pojazdu drogowego

Year of publication

2017

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 69 | Journal number: no. 2

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • airfoil
  • aircraft
  • wing in ground effect
  • numerical analysis
PL
  • profil lotniczy
  • samolot
  • efekt przypowierzchniowy
  • analiza numeryczna
Abstract

EN The paper presents the mechanism of the wing in ground effect formation, also shows the structure of wing in ground craft, and race car, which uses wing in ground effect. Results of numerical analysis are as expected, which means, the lift coefficient is higher for positive angles of attack, and lower for negative angles of attack. The paper details also characteristics of lift and drag coefficients in the angle of attack function. The numerical research was conduct in Ansys Fluent 15.0 academic license.

PL W artykule przedstawiono zjawisko efektu przypowierzchniowego i powód jego powstawania. W pracy ujęto również opis konstrukcji samolotu korzystającego z efektu przypowierzchniowego jak i samochodu wyścigowego. Wyniki analizy numerycznej, tak jak przypuszczano, ukazały działanie efektu przypowierzchniowego zwiększającego współczynnik siły nośnej dla kątów natarcia większych od zera stopni oraz działanie odwrotne dla ujemnych kątów natarcia. Praca zawiera również charakterystyki przebiegu współczynnika siły nośnej i siły oporu w funkcji kąta natarcia dla badanego profilu. Analiza numeryczna została przeprowadzona w programie Ansys Fluent 15.0 academic license.

Pages (from - to)

47 - 55

DOI

10.21008/j.2449-920X.2017.69.2.06

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/10/3

License type

other

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.