Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Potencjał ogniw paliwowych jako źródło napędu środków transportu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Wariant tytułu

EN The potential of fuel cells as a transport drive source

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Journal of Polish CIMEEAC

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 12 | Numer: no 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ogniwo paliwowe
  • energia
  • napęd
  • metanol
  • wodór
  • środki transportu
URL

http://www.polishcimeeac.pl/Papers1/2017/008.pdf

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]