Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Application of Hilbert transform in detection flat places on tram wheels

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

437 - 448

Książka

Mathematical and Numerical Aspects of Dynamical System Analysis

Zaprezentowany na

14th International Conference Dynamical Systems Theory and Applications (DSTA 2017), 11-14.12.2017, Łódź, Poland

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20