Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ budowy kopolimer SBS na właściwości reologiczne asfaltów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Effect of SBS copolymer on rheological properties of asphalt

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • asfalt
  • modyfikacja
  • polimer
  • SBS
Strony (od-do)

45 - 57

Książka

Naprawy a trwałość obiektów budowlanych

Punktacja MNiSW / rozdział

20