Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Weryfikacja wybranych obiektów infrastrukturalnych w aspekcie dostępności systemu kolejowego Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Verification of selected infrastructure objects in the aspects of accessibility of the European Union's railway system for persons with disabilities and persons with reduced mobility

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Technika Transportu Szynowego

Rocznik: 2017 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

213 - 218

Punktacja MNiSW / czasopismo

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]