Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza trwałości konstrukcji żelbetowych na przykładzie starej estakady katowickiej w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • estakada katowicka
  • kruszywa recyklingowe
  • trwałość konstrukcji
  • badania laboratoryjne
  • stan techniczny konstrukcji
  • przebudowa estakady katowickiej
  • konstrukcja żelbetowa
  • badanie Los Angeles
Pages (from - to)

145 - 158

Book

Budownictwo a środowisko : problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych

Points of MNiSW / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.