Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza trwałości konstrukcji żelbetowych na przykładzie starej estakady katowickiej w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • estakada katowicka
  • kruszywa recyklingowe
  • trwałość konstrukcji
  • badania laboratoryjne
  • stan techniczny konstrukcji
  • przebudowa estakady katowickiej
  • konstrukcja żelbetowa
  • badanie Los Angeles
Pages (from - to)

145 - 158

Book

Budownictwo a środowisko : problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych

Ministry points / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.