Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza trwałości konstrukcji żelbetowych na przykładzie starej estakady katowickiej w Poznaniu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • estakada katowicka
  • kruszywa recyklingowe
  • trwałość konstrukcji
  • badania laboratoryjne
  • stan techniczny konstrukcji
  • przebudowa estakady katowickiej
  • konstrukcja żelbetowa
  • badanie Los Angeles
Strony (od-do)

145 - 158

Książka

Budownictwo a środowisko : problemy architektoniczno-techniczne obiektów budowlanych

Punktacja MNiSW / rozdział

5