Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Denoising methods for improving automatic segmentation in OCT images of human eye

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 65 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • optical coherence tomography (OCT)
  • image denoising
  • image segmentation
  • anisotropic diffusion
  • wavelet thresholding
Strony (od-do)

71 - 78

DOI

10.1515/bpasts-2017-0009

URL

https://www.degruyter.com/view/j/bpasts.2017.65.issue-1/bpasts-2017-0009/bpasts-2017-0009.xml

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,361