Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Energy aware scheduling model and online heuristics for stencil codes on heterogeneous computing architectures

Autorzy

[ 1 ] Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Cluster Computing

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 20 | Numer: iss. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • power and energy modelling
  • performance analysis
  • scheduling
  • resource management
  • stencil computations
  • GPUs
  • many-core systems
Data udostępnienia online

29.11.2016

Strony (od-do)

2535 - 2549

DOI

10.1007/s10586-016-0686-2

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

30 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,601