Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Dostępność przestrzeni przygotowania posiłków w kuchni dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

64 - 87

Książka

Ergonomia niepełnosprawnym : aktywizacja zawodowa