Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Numerical Analysis of Effectiveness of Strengthening Concrete Slab in Tension of the Steel-Concrete Composite Beam Using Pretensioned CFRP Strips

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Analiza numeryczna skuteczności wzmocnienia wstępnie naprężonymi taśmami CFRP rozciąganej płyty stalowo-betonowej belki zespolonej

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Civil and Environmental Engineering Reports

Rocznik: 2017 | Numer: no. 27 (4)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • composite beam
  • FE analysis
  • CFRP strips
  • strengthening of composite beam
  • concrete in tension
  • Concrete Damage Plasticity model
Data udostępnienia online

01.03.2018

Strony (od-do)

5 - 15

DOI

10.1515/ceer-2017-0046

URL

https://www.degruyter.com/view/j/ceer.2017.27.issue-4/ceer-2017-0046/ceer-2017-0046.xml

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

2 miesiące po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

9 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]