Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

New Biomimetic Approach to the Aircraft Wing Structural Design based on Aeroelastic Analysis

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Wirtualnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 65 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • optimization
  • fluid-structure interaction
  • coupling techniques
  • biomimetics
Data udostępnienia online

25.10.2017

Strony (od-do)

741 - 750

DOI

10.1515/bpasts-2017-0080

URL

https://www.degruyter.com/view/j/bpasts.2017.65.issue-5/bpasts-2017-0080/bpasts-2017-0080.xml?format=INT

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

25 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

1,361