Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Influence of sterilization of a product manufactured using FDM technology on its dimensional accuracy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • medical
  • additive manufacturing
  • Fused Deposition Modelling
  • geometric accuracy
Strony (od-do)

74 - 79

DOI

10.12913/22998624/80849

URL

http://www.astrj.com/pdf-80849-24498?filename=Influence%20of.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]