Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Automotive Thermoelectric Generator impact on the efficiency of a drive system with a combustion engine

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

MATEC Web of Conferences

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 118

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

24.07.2017

Strony (od-do)

00024-1 - 00024-10

DOI

10.1051/matecconf/201711800024

URL

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/32/matecconf_icce2017_00024/matecconf_icce2017_00024.html

Zaprezentowany na

VII International Congress on Combustion Engines, 27-29.06.2017, Poznań, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]