Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Innovative methods of bitumen modification used in waterproofing

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

International Journal of Engineering and Technology

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

308 - 314

DOI

10.7763/IJET.2018.V10.1075

URL

http://www.ijetch.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=94&id=1264

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

5