Processing may take a few seconds...

Article


Title

Adaptacja metody funkcji kary do algorytmu genetycznego w procesie projektowania urządzeń elektromagnetycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Adaptation of the penalty function method to genetic algorithm in the process of designing of the electromagnetic devices

Year of publication

2018

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2018 | Journal number: Issue 96

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • optymalizacja z ograniczeniami
  • metoda funkcji kary
  • transformacja sigmoidalna
  • algorytm genetyczny
  • aktuator elektromagnetyczny
Abstract

PL W artykule przedstawiono sposób adaptacji metody funkcji kary do algorytmu genetycznego. Rozwiązując zadanie optymalizacji przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego, wartość przystosowania musi być dodatnia i podlega maksymalizacji. W przypadku uwzględnienia ograniczeń z wykorzystaniem funkcji kary zewnętrznej, wartości kary mogą przekroczyć wartości pierwotnej funkcji celu. Do rozwiązania tego problemu wykorzystano transformację sigmoidalną. Opracowano oprogramowanie komputerowe w środowisku programistycznym Delphi. Poprawność algorytmu i oprogramowania testowano rozwiązując dwa zadania optymalizacji z ograniczeniami. Przeprowadzono optymalizację aktuatora elektromagnetycznego. Model matematyczny urządzenia zawiera równania pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem nieliniowości materiałów ferromagnetycznych. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.

EN In the paper the method of adaptation of the penalty function method to the genetic algorithm is presented. During solving the optimization task using the genetic algorithm, the adaptation value must be positive. In case of application of external penalty function, the penalty term may exceed the value of the primary objective function. The sigmoidal transformation was used to solve this problem. The computer software has been developed in the Delphi environment. The correctness of the algorithm and software was tested by solving two optimization problems with nonlinear constraints. Optimization of the electromagnetic actuator has been performed. The mathematical model of the devices contains equations of the electromagnetic field taking into account the nonlinearity of ferromagnetic materials. The selected results of the optimization were presented and discussed.

Pages (from - to)

9 - 20

DOI

10.21008/j.1897-0737.2018.96.0001

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/Archiwum.aspx

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2018, 23-24.04.2018, Poznań, Polska

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

1 month after publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

9.0