Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Use of hydraulic hybrid drivetrain in passenger car

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

PL Wykorzystanie hydraulicznego układu hybrydowego do napędu pojazdów osobowych

Year of publication

2015

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2015 | Journal volume: vol. 67 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • hybrid
  • powertrain
  • emission
Abstract

EN The main factor influencing the structure of today's internal combustion engines and all vehicles are UE rules on emissions from exhaust systems. From 2020 year is expected to apply to limit average CO2 emission for the entire fleet of LDV (Light Duty Vehicle) of the manufacturer at 95 g/km, which is directly proportional to fuel consumption. For this reason, manufacturers are looking for new solutions in the field of improving cars energy efficiency. An example of this type of action is using a hybrid powertrain which a combination of combustion engine and other source of energy. Example is series hydraulic drivetrain, used previously only in HDV (Heavy Duty Vehicle). The Battery are hydraulic oil which is pressed in a hydraulic system depending on driving conditions. The aim of the article is to present solution for a hybrid hydraulic drive system for possible use in passenger vehicles. This paper presents the basic structural problems of the hybrid system and a comparison with a conventional hydraulic drive. It may be future proof solution to meet emission limits of CO2 in the coming years.

PL Celem artykułu jest prezentacja rozwiązania hybrydowego, hydraulicznego układu napędowego możliwego do zastosowania w pojazdach osobowych. Przedstawiono, podstawowe założenia konstrukcyjne układu hybrydowego oraz porównano go z układem hydraulicznym z konwencjonalnym napędem. Dodatkowo porównano punkty pracy z obydwu rozwiązań wraz z określeniem jednostkowego zużycia paliwa i wydatku energetycznego potrzebnego na przejechanie cyklu homologacyjnego dla pojazdów LDV (Light Duty Vehicle) w Europie – NEDC (New European Drving Cycle). Zdaniem autorów zastosowanie układu hybrydowego, opartego na instalacji hydraulicznej, w pojazdach osobowych może być się przyszłościowym rozwiązaniem, pozwalającym na spełnienie limitów emisji CO2 w nadchodzących latach.

Pages (from - to)

51 - 57

DOI

10.21008/j.2449-920X.2015.67.4.05

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.