Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Review of Possible Modifications of Battery Charging Technologies for Use In Supercapacitor Charging

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Title variant

PL Przegląd możliwych modyfikacji technologii ładowania akumulatorów z perspektywy ich zastosowań w ładowaniu superkondensatorów

Year of publication

2017

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2017 | Journal volume: vol. 69 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • supercapacitor
  • battery
  • charging
  • electric vehicle
  • BMS
PL
  • superkondensatory
  • akumulatory
  • ładowanie
  • pojazdy elektryczne
  • BMS
Abstract

EN The article discusses the current technologies and methods of fast, safe, and efficient charging of modern high-capacity batteries. The aim of the research is to determine which of the currently used technological solutions are most suitable for use in charging of supercapacitor energy storage devices. Modern solutions applicable to battery technologies which due to the operating characteristics and working parameters of supercapacitors are not suitable to use for their charging have been listed and the potential problems and risks related to using them for supercapacitor and battery hybrid charging have been outlined. The aim is to seek methods of optimizing supercapacitor charging to maximize the safety and speed of the process, in the perspective of using them alongside batteries for automotive applications.

PL W artykule omówiono aktualnie istniejące technologie szybkiego i bezpiecznego ładowania wysokowydajnych akumulatorów do zastosowań motoryzacyjnych. Celem artykułu jest określenie, które z obecnie dostępnych technologii są najbardziej odpowiednie do ładowania superkondensatorów. Określono i opisano obecnie wykorzystywane technologie, które z różnych przyczyn mogą okazać się niekompatybilne z nowymi rozwiązaniami motoryzacyjnymi łączącymi akumulatory z superkondensatorami, zarówno dla pojazdów elektrycznych, jak i hybrydowych. Omówienie to wykonano celem nakreślenia najbardziej prawdopodobnych metod ładowania zasobników energii w przyszłych rozwiązaniach motoryzacyjnych. Kładziono przy tym nacisk na bezpieczeństwo, niezawodność oraz szybkość ładowania, po czym oceniono w perspektywie zastosowań dla pojazdów elektrycznych, hybrydowych i typu plug-in, zakładając, że będą one wykorzystywały hybrydowe układy zasobników energii elektrycznej.

Pages (from - to)

21 - 30

DOI

10.21008/j.2449-920X.2017.69.4.02

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/60/43

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.