Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of the CO2, NOx emission and fuel consumption from a heavy-duty vehicle designed for carriage of timber

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 148

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

DOI

10.1088/1757-899X/148/1/012065

URL

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/148/1/012065/meta

Zaprezentowany na

Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016), 22-23.09.2016, Cracow, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Publikacja indeksowana w

WoS (10)