Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : Edycja 2018

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Data opublikowania

2018

Liczba stron

306

ISBN

978-83-7712-192-4

Rozdziały
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zasilania sieciowego odbiorców końcowych i efektywne działania dla jego poprawy (s. 77-91)
Próba systemowa podania napięcia i mocy rozruchowej z EW Dychów do elektrowni Turów (s. 105-122)
Algorytmy samoczynnego częstotliwościowego odciążania w świetle obowiązujących rozporządzeń Komisji Europejskiej (s. 187-195)
Nieuchronność dużych awarii typu blackout w systemach elektroenergetycznych (s. 265-278)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20