Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zasilania sieciowego odbiorców końcowych i efektywne działania dla jego poprawy

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

77 - 91

Book

Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : Edycja 2018

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.