Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ siarkowodoru na organizm człowieka

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Forum Eksploatatora

Rocznik: 2018 | Numer: nr 3 (96)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

26 - 28

Punktacja MNiSW / czasopismo

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]