Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Simulation study of the injector location impact on the combustion process thermodynamic indicators of a spark ignition combustion engine

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

PL Symulacyjne studium wpływu umiejscowienia wtryskiwacza na przebieg wskaźników termodynamicznych spalania w silniku ZI

Year of publication

2018

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2018 | Journal volume: vol. 70 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • fuel injection
  • fuel mixing
  • combustion
  • simulation study
PL
  • wtrysk paliwa
  • mieszanie paliw
  • spalanie
  • badania symulacyjne
Abstract

EN This article is an introduction to the comprehensive study of the impact of fuel injectors placement for an internal combustion SI engine with direct gasoline injection. Ultimately, the study will focus on the applications for a fuel supply system simultaneously injecting two liquid fuels, which will help identify the qualitative and quantitative phenomena related to fuel injection and combustion in a novel solution. Designing the system correctly requires performing simulator tests for simpler systems – with one injector placed in the combustion chamber. The article presents a study of the change in angular position of the injector as well as a change of its location in the combustion chamber

PL Artykuł jest wstępem do kompleksowych badań wpływu umiejscowienia wtryskiwaczy paliwa zasilającego silnik spalinowy o ZI wyposażony w bezpośredni wtrysk benzyny. Docelowo studium skupiać się będzie na wnioskach dotyczących układu zasilającego dwoma różnymi paliwami płynnymi równocześnie, co przyczyni się do zidentyfikowania jakościowego i ilościowego zjawisk związanych z wtryskiem i spalaniem w nowatorskim rozwiązaniu. Poprawne zaprojektowanie układu wymaga przeprowadzenia badań symulacyjnych dotyczących układów prostszych – z jednym wtryskiwaczem umieszczonym w komorze spalania. W artykule zaprezentowano studium obejmujące zmianę kątowego położenia wtryskiwacza oraz jego zmianę położenia w komorze spalania.

Pages (from - to)

39 - 50

DOI

10.21008/j.2449-920X.2018.70.1.04

URL

http://jmte.put.poznan.pl/index.php/jmte/article/view/64

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

6.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

6.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.