Processing may take a few seconds...

Phd student

mgr inż. Maciej Sidorowicz

Articles  |  Dissertation
Organizational unit

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

maciej.sidorowicz@doctorate.put.poznan.pl

ORCID

0000-0003-1221-0366

ResearcherID

AAJ-4336-2020

Scientific discipline (Law 2.0)

2.6 Civil engineering and transport: 100%

Articles (8)

Dissertation