Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Conversion of organic waste into volatile fatty acids – The influence of process operating parameters

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Chemical Engineering Journal

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 345

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • volatile fatty acids
  • mixed culture fermentation
  • anaerobic digestion
  • microbial community
  • organic loading rate
  • hydraulic retention time
Data udostępnienia online

31.03.2018

Strony (od-do)

395 - 403

DOI

10.1016/j.cej.2018.03.180

Punktacja MNiSW / czasopismo

45 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

8,355